Đây là những tâm sự vu vơ của tớ với B.A.P, mà Daehyun là chủ yếu 😀
Nó giống như là những trang nhật ký của tớ vậy, nhưng những trang nhật ký này kết nối giữa tớ với B.A.P. Dù cho nó có một chút ảo tưởng nhưng với tớ, khi viết ra những dòng tâm sự ấy, tớ đều nghĩ về B.A.P.

Nó có thể dài, có thể ngắn, nếu có ai đó thấy nó thú vị thì tớ rất cảm kích.

My Lovesick
Advertisements