Ngày hôm nay tôi nhận được tin các anh sẽ sớm comeback thôi, cuối năm nhỉ, hay là đầu năm mới cho vui. Dù sao thì cũng tới rồi, cái ngày mà tôi đã chờ đợi từ bao lâu nay. Tôi cũng không quá gọi là mừng rỡ khi biết được điều này, bởi sao ư? Vì đơn giản tôi biết nó sẽ đến sớm thôi. Khi biết các anh sẽ hoạt động trở lại, tôi biết chắc rằng các anh sẽ không chịu ngồi yên đâu, sẽ tập luyện tập luyện thật nhiều để rồi sẽ lại được đứng trên sân khấu, đem hết tài năng của mình để thể hiện cho các BABY thân thương thấy. Hãy cho mọi người thấy các anh nhé, rằng các anh vẫn còn đó, cái flame vẫn còn mãi thôi. Best rookie năm nào của BABY vẫn là tuyệt nhất.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục đếm từng ngày cho đến ngày hôm đó. Cũng phải bắt đầu dành giụm tiền thôi, không là lúc đó lại phải ôm hận vì không ôm được cái alb nào về nhà mất T.T Cần lắm con heo đất lúc nào.

Trái tim này đã, đang và sẽ mãi tin tưởng vào các anh. ❤

babyhyun

02/09/2015 11:29 PM

Advertisements