Đây là nơi mà trái tim fangirl của mình được thoái mái bay nhảy.

Mọi thứ đều là về B.A.P và cuộc sống của một đứa fangirl như mình.

Mong rằng tớ sẽ mãi được bên các cậu như vầy…B.A.P ❤

Do what you like, love what you do…

Hope you enjoy!!